CONTADORES B

Total de amarillas123456789101112131415161718
LUCIANO GALETTO4XXXX
FRANCISCO EVARISTI4 XXXX
SANTIAGO SAEZ7 X XXXXXX
JOSE ABRIL2XX
IGNACIO DAGATTO1X
GONZALO FALCONE2Xx
ESTEBAN SIBONA2XX
LAUTARO ORDOÑEZ4XXXX
TOMAS RODRIGUEZ1X
ALEXIS GELARDINOX
GIULIANO MIRALLES1X
NICOLÁS PRÁMPARO1X
DARIO SAEZ1X